BACTICID

SNABBVERKANDE DESINFEKTIONSPRODUKT FÖR YTOR OCH MEDICINSK UTRUSTNING

Bacticid är en färdigblandad lösning för snabb desinfektion av ytor och medicinsk utrustning. Produkten har bred svamp- och bakterie dödande effekt, effektiv bekämpning av Gram-positiva och Gram-negativa bakterier (inklusive Mycobacterium terrae). Produkten har avaktiverar effektiv virus (inklusive HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Herpes simplex, Adeno, Rota).
CE märkt enligt direktivet för medicinsk utrustning.

ANVÄDNING:

Applicera på instrumentets ytor, se till att produkten är helt täckt av lösningen. Låt lösningen verka, verkningstiden är 30 sekunder. Efter verkningstiden kan instrumentet eller ytan torkas rent om nödvändigt. Rengöring av ytor eller instrument måste ske regelbundet.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

Produkten är lättantändlig.
Förvaras åtskilt från antändningskällor, ingen rökning får ske i närheten eller vid användning av produkten!
Vid kontakt med ögonen, skölj rikligt med vatten och tillkalla läkare.
Förvara inte nära öppen eld eller på heta ytor.

Bacticid uppfyller EN 1040, EN 1275, EN 14348 och EN 13727.

INNEHÅLL:

Etanol 72%.


pH 6.5 – 7.5

 

FÖRPACKAGING:

500ml spray flaska
500ml flaska
700ml spray flaska
1L flaska
5L behållare