Left blue arrow Eelmine

BIOBLOCK ON EESTI TEADLASTE PANUS KOROONAKRIISI LAHENDAMISESSE

Järgmine Right blue arrow

Mart Ustav jr, Icosageni teadusdirektor

Vastuseks proviisoriõppe tudengi Aleksei Morgunovi küsimustele arvamusloos „Kas turundus domineerib meditsiini üle?“: Ei! Meditsiin on tõendus -ja teaduspõhine. Eesti teadlaste loodud koroonaviiruse antikehadega ninasprei on välja töötatud tõendus -ja teaduspõhiselt, et koroonaviiruse leviku piiramisele kaasa aidata. BioBlocki teebki eriliseks see, et see ei ole ravim, mistõttu saab enamik inimesi seda probleemideta kasutada. Tänu sellele, et teadusinnovatsioonil põhinev toode jääb nelja valdkonna piirialale, saime selle nii kiiresti Eesti inimestele kättesaadavaks teha – eriti ajal, kus päevas nakatus tuhandeid inimesi. Teadlastena on Icosageni meeskonnal hea tunne olla üleilmses pandeemias lahenduste leidja, sest in vitro uuringud kinnitavad selgelt BioBlocki ninasprei koroonaviirust blokeerivat mõju ning in vivo uuringud inimestel näitavad nende antikehade püsivust limaskestadel 4h vältel. Kōik need katsed teostati enne BioBlocki turule toomist.

BioBlocki tootmist ja müüki lubava otsuse väljastas Terviseamet, kes võttis aluseks Ravimiameti, Terviseameti, Põllumajandus- ja Toiduameti ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve ameti spetsialistidest koosneva piiripealsete toodete eksperttöörühma seisukoha. Seega, BioBlocki turule lubamine on kooskõlastatud Eesti nelja erineva ametiga, mitte ainult Ravimiametiga. BioBlocki tooteinfo ja pakendiinfo on kooskõlastatud nii Ravimiameti kui ka Terviseametiga.

Juriidiliselt ei ole BioBlocki ninasprei ravim ega meditsiiniseade, see jääb piiripealsesse kategooriasse ega vaja ravimiregistrisse või meditsiiniseadmete registrisse kandmist. Tänu ninasprei piirialasele olemusele oli meie teadlaste konsortsiumil võimalik see toode pandeemia ajal väga kiiresti turule tuua ja inimestele kättesaadavaks teha. Olukorras, kus igapäevaselt on nakatumas suur hulk inimesi on oluline rakendada võimalikult palju meetmeid, mis komplementeeriks vaktsiine ja aitaks vähendada nakkuse levikut.

Juhin tähelepanu, et kuigi BioBlocki ninasprei ei vaja kliinilisi katseid, oleme otsustanud selle kaitsevõimet igakülgselt testida. Kõik seni läbi viidud katsed on näidanud BioBlocki antikehade väga suurt tõhusust ning nende kohta saab lähemat infot Icosageni ja Medihexi kodulehelt ning MedRxiv portaalist (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.08.21258069v1).

Juba on läbi viidud ka esimene kliiniline katse 16 inimesega – uuringust nähtus, et BioBlockis sisalduvad koroonaviirust neutraliseerivad veise antikehad püsivad nina limaskestadel vähemalt neli tundi.

Koostöös perearstikeskustega oleme läbi viimas ka ravimile omast kliinilist uuringut 342 vabatahtliku SARS-CoV-2 viirusesse nakatunu ja nende leibkonnaliikmetega, hõlmates ligikaudu tuhandet inimest. Ühtlasi võrreldakse ka nakatunute haiguse kulgu BioBlocki kasutajatel nendega, kes seda ei kasutanud.

Tegu on randomiseeritud ja kontrollitud topeltpimeda uuringuga, kus osalejad jagatakse juhuvaliku meetodil kahte gruppi: pooled kasutavad ninaspreid, pooled platseebot. Kusjuures, ei arst, vabatahtlik osaleja ega ka uuringu läbiviija ei tea, kumba rühma vabatahtlik kuulub. Meie uuringud metoodika töötasid välja Tartu Ülikooli teadlased ja loa selle läbiviimiseks andis Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee. Rohkem infot leiab WHO andmebaasist:

https://trialsearch.who.int/Trial2.aspx?TrialID=ISRCTN48554326.

Uuringu registreerimine Clinical.trials.gov andmebaasis on töös.

BioBlock on mõeldud kasutamiseks täiendava meetmena vaktsineerimisele, aidates pidurdada SARS-CoV-2 levimist. Soovitame ninaspreid kasutada kõikjal, kus sotsiaalne distantseerumine on keeruline, näiteks ühistranspordis, koolis ja treeningutel.

Artikkel on kättesaadav siit: https://www.ohtuleht.ee/1041812/vastukaja-bioblock-on-eesti-teadlaste-panus-koroonakriisi-lahendamisse

Õhtuleht 24.08.2021