Eesti-Norra koostööprojekti Green ICT abil muutub Chemi-Pharmi desinfektsioonivahendite tootmisprotsess efektiivsemaks ja samade töötundidega valmib rohkem toodangut.

Andres Oltjeri sõnul on nõudlus Chemi-Pharmi toodangu järele kasvanud nii palju, et aeg on hakata tehast laiendama. “Lisaks tehnoloogiasse investeerimisele tuleb meil teha suur investeering tehase laiendamisse,” tõdeb ta intervjuus Tööstusuudistele. Lisaks avaldab Oltjer, milline on ettevõtte kõige olulisem tingimus seadmete valmistajatele enne läbirääkimiste alustamist.

Kui rääkida seadmetest ja tootmisliinidest, siis Chemi-Pharmi puhul on tavaliselt ikka räägitud ka kiirest tehnoloogilisest arengust. Kuuldavasti lõppes teil äsja üks Norra projekt. Millega on täpsemalt tegu? Mida see ettevõtte jaoks nüüd muudab? Kui palju investeerisite?

Alustaks Norra projektist. See alles juulis algas ja tegemist on Eesti-Norra koostööprogrammiga Green ICT, mida rahastatakse Norra finantsmehhanismist ja mida vahendab EAS. Tegu on toetusprojektiga, mille nimetus on “Desinfektsioonivahendite tootmise efektiivistamine täisautomatiseerimise teel”.

Projekti tulemusel tõuseb desinfektsioonivahendite tootmisprotsessi efektiivsus, et oleks võimalik sama töötundide mahu juures väljastada rohkem toodangut ja muuta tootmine samaaegselt energiasäästlikumaks. Läbi viiakse täisautomatiseerimine, mille tarbeks hangitakse uusi seadmeid.

Tänu uue tehnoloogia ja seadmete kasutuselevõtule kasvab automatiseerimise tulemusena tööjõu tootlikkus ja väheneb energiatarve ühe ühiku (tonn, tükk) tootmiseks. See aitab säästa looduskeskkonda. Ühtlasi võimaldab täisautomatiseerimine tõsta oluliselt tootmisvõimekust ja vastata kasvavale nõudlusele. Seeläbi saavutab ettevõte ka püstitatud finantseesmärgid –käibe ja kasumi suurenemine. Projekti abil hangitakse ka villimisliinide osi, mis muudavad protsessid täisautomaatseks, ja samuti toorainete doseerimissüsteem koos mahutitega, mis võimaldab toorainete automaatset doseerimist toote segamise käigus.

GREEN ICT: Desinfektsioonivahendite tootmise efektiivistamine täisautomatiseerimise teel

Desinfektsioonivahendite tootmise efektiivistamine täisautomatiseerimise teel.

AS Chemi-Pharm sai rahastuse projektile „Desinfektsioonivahendite tootmise efektiivistamine täisautomatiseerimise teel“ .

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahendusel liitus ettevõte Eesti- Norra koostööprogrammiga „Green ICT“. Projekti registreerimisnumber on EU53922. Projekti eelarve on 461 970€, millest koostööprogrammi abil makstav toetus on 207 886,50€.

Projekti abikõlblikkuse periood on 15.07.2020 kuni 30.06.2022.

Projekti raames hangitakse seade, mis doseerib toodete segamisprotsessis automaatselt biotsiidset toorainet. Samuti hangitakse villimisliinide osi, mille abil täiustatakse tootmisprrotsessi, muutes villimisprotsessid täisautomaatseks. Projekti teostumisel suureneb tootmise efektiivsus ja väheneb oluliselt õhku paisatavate CO2 heitmete kogus toodangu ühiku kohta.