Left blue arrow Eelmine

MUUDATUSED MEIE ETTEVÕTTE JUHTIMISSTRUKTUURIS

Järgmine Right blue arrow

Ettevõtte üks suurimaid väärtusi on inimesed. Jagame rõõmuga uudist, et siiani Chemi-Pharmis ravimitööstuse protsessijuhi positsiooni täitnud Reza Yeganeh asub tööle Chemi-Pharmi juhatuse liikmena.

Reza liitus meiega aastal 2021. Hariduselt on ta keemiainsener ning varasem töökogemus on tal tööstusettevõtetes.

Uuel positsioonil saavad Reza fookuses olema ettevõtte pikaajalise strateegia ja eesmärkide väljatöötamine. Tänu eelnevale kogemusele panustab ta regulatiivse ja kvaliteedivaldkonna nõuetekohasesse arengusse ning esindab Chemi-Pharmi koos Ruth Oltjeriga.

Kolleegid hindavad Reza puhul põhjalikkust ning süvenemisoskust, sooja naeratust ning uudishimulikku loomust. Reza eesmärk on tuua ettevõttele stabiilset kasvu ja edu, et saada juhtivaks ettevõtteks üle Euroopa. Ta on öelnud nii:“ Suured eesmärgid on täitmiseks, mind toetavad innovatiivsed ja professionaalsed kolleegid ja hea õhkkond.“

Chemi-Pharmi senine tegevjuht Kristo Timberg on otsustanud pöörata karjääris uue lehekülje ning anda üle ettevõtte tegevjuhtimine. Kristo jätkab Chemi-Pharmi nõukogu liikmena ning konsulteerib ja toetab juhtkonda digivisiooni loomisel ja projektide elluviimisel, samuti on ta seotud ettevõtte strateegia väljatöötamisega.

Chemi-Pharmi tegevjuhi kohale asub Joonas Lahe, kes seni on täitnud tarneahela juhi positsiooni. Joonas võtab enda kanda operatiivse juhtimise rolli.

Joonas liitus meiega aastal 2020. Senine akadeemiline taust ning töökogemus on tal seotud tarneahela juhtimisega.

Uuel positsioonil saavad Joonase fookuses olema ettevõtte strateegia elluviimine ja ärisuhete juhtimine. Tänu eelnevale kogemusele panustab ta ettevõtte erinevate valdkondade operatiivsesse juhtimisse ja aitab tõsta töötajate motivatsiooni.

Kolleegid hindavad Joonase puhul süsteemset mõtlemist ja lahendustele orienteeritust, ta oskab kolleege kuulata ja suunata. Meie ettevõtet on Joonas palju arendanud ja edasi viinud. Ta on öelnud nii: „Mind köidab võimalus parendusi ellu viia ning meeskonda ühise eesmärgi nimel liikuma panna.“