STERISEPT on fenooli-, aldehüüdi- ja fosfaadivaba vedel kontsentraat termostabiilsete ja –labiilsete meditsiiniinstrumentide pesemiseks ja desinfektsiooniks.

Toode on laia bakteritsiidse, virutsiidse ja fungitsiidse toimega, inaktiveerides Gram- negatiivseid ja Gram-positiivseid baktereid (k.a Mycobacterium terrae ja Mycobacterium avium ) ja viiruseid (k.a HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota ja Adeno ). Oma erilise koostise tõttu on toode materjalisõbralik ja omab head puhastavat toimet.

Eemaldab meditsiinilistelt instrumentidelt vere, valgud, sekreedid ja rasvad. Loputamisel eemaldub materjalidelt kiiresti ja täielikult.
Kasutatakse meditsiiniinstrumentaariumi nagu endoskoobid, optilised instrumendid ja nende abivahendid, bronhoskoobid, biopsia lingud ja –tangid, intubatsioonitorud, larüngoskoobid, aspiratsioonitorud, neerukausid, siibrid, laborinõud, stomatoloogilise instrumentaariumi jne. desinfitseerivaks pesuks või desinfektsiooniks. Sobib kasutamiseks kõikides roostevabast terasest ultrahelivannides kui ka endoskoopide masinpesu seadmetes. Kasutamisel masipesuseadmetes soovitav lisada vahublokaatorit.

Pakendid
  • 1 l dosaatorkambriga
  • 5 l kanister
Kasutamine

Kohe peale kasutamist asetada lahtivõetud instrumendid kaanega suletavasse STERISEPT töölahusega täidetud nõusse. Jälgida, et instrumendid oleks lahusega kaetud. Toimeaja möödudes loputada (vastavalt vajadusele) steriilse või jooksva veega.Sterisept on testitud vastavalt järgnevatele Euroopa standarditele:

EN 1040; EN 1275; EN 1276; EN13727

Töölahused valmistatakse kontsentraadi lahustamisel vees (toatemperatuuril). Valmis töölahus säilib suletult 28 ööpäeva. Kasutusel olevat töölahust võib kasutada 7 ööpäeva jooksul. Eritisega saastunud instrumentide puhul vahetada töölahust iga päev, muudel juhtudel vahetada lahust vastavalt saastumisele. Ainet säilitada tihedalt suletud korgiga anumates, temperatuuril mitte alla +5ºC.

Vältida glutaaraldehüüdi sisaldavate toodete kasutamist enne ja pärast desinfektsiooni STERISEPT´iga.

OHULAUSED:
Allaneelamisel kahjulik
Pöhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi
Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel seedeelundkonnaga
Vöib pöhjustada unisust voi peapööritust

HOIATUSLAUSED:
Auru mitte sisse hingata
Kanda kaitsekindaid
ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist
NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all
SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata
Mahavoolanud toode kokku koguda

Registreeritud Ravimiameti meditsiiniseadmete osakonnas
Omab CE märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete Direktiivile