CHEMISEPT G COLOR

CHEMISEPT G COLOR on alkoholi baasil värvainega vahend naha preoperat- siivseks antiseptikaks. Toode on laia fungitsiidse ja bakteritsiidse toimega, hävitab Gram-positiivseid ja Gram-negatiivseid baktereid, sh.tuberkuloositekitajat ja seeni, desaktiveerib nii ümbrisega kui ka ümbriseta viirusi (sh HBV, HIV, rota- ja adeno).

Tootes CHEMISEPT G COLOR on kasutatud puhast ja vähelenduvat etüülalkoholi, vältimaks respira- toorsete allergooside teket. Peale naha antiseptikat jääb tänu tootes sisalduvale pikatoimelisele desinfektandile püsima kolmeks tunniks mikroobide elutegevuseks sobimatu keskkond. Toimeaja möödudes taastub kiiresti naha normaalne mikrofloora.
Toode on oranzi värvi ja seetõttu on antiseptikumiga töödeldud nahapind hästi nähtav.

Pakendid
  • 500ml dosaatorkorgiga
  • 1000ml dosaatorkorgiga
  • 5000ml kanister
Kasutamine

•Preoperatiivne naha ettevalmistus:
Operatsiooni piirkond töödelda CHEMISEPT G COLOR -ga. Selleks kasutada korntange ja steriilset tampooni, mis immutatakse vahendiga ja kantakse nahale korralikult laiali hõõrudes. Operatsio- onipiirkonna antiseptika viia läbi kaks korda, mõlemal korral toimeaeg 1,5 min. Lahuse toimeaeg naha preoperatiivseks ettevalmistamiseks kokku 3 minutit. Intsisioonkile võib kleepida ainult kuivale nahale.
Aseptilise operatsiooni korral alustada antiseptikat planeeritava lõike piirkonnast, liikudes edasi perifeeria suunas.
Septilise operatsiooni korral alustada naha antiseptikaga perifeeriast, liikudes septilise piirkonna suunas.

•Intraartikulaarse injektsiooni, punktsiooni, artroskoopia ja kanüleerimise eelne naha antiseptika: Niisutada süstimisriba või tampoon tootega ning töödelda nahka operatsiooniala piirkonnas, korrata toimingut teistkordselt uue tampooniga. Toimeaeg naha ettevalmistamiseks kokku 1 minut.

Kuna CHEMISEPT G COLOR on läbinud testid BVDV (HCV surrogaat), vaccinia, Adeno, Rota ja Herpes viirustele, inaktiveerib toode kõiki kapseldunud viiruseid. Nende katsetuste põhjal võib väita, et CHEMI- SEPT G COLOR on efektiivne ka nn. verega edasikanduvate viiruste suhtes nagu HBV, HCV ja HIV, samuti viirusgruppidele nagu orthomyxoviirused (kaasaarvatud influensaviirus, H5N1) ja herpesvii- rused (Herpes simplex virus).


Toode vastab EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 12791 nõuetele.


Märkus: tootega Chemisept G läbi viidud mikrobioloogilised testid laienevad ka tootele Chemisept G Color.


ETTEVAATUSABINÕUD:
Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi! Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga! Ettevaatust. Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, säde- metest, leekidest ja muudest süüteallikatest.
Mitte suitsetada. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.

CHEMISEPT G COLOR