CHEMISEPT G

CHEMISEPT G on alokoholi baasil värvitu vahend naha preoperatsiivseks antiseptikaks. Toode on laia fungitsiidse ja bakteritsiidse toimega, hävitab Gram-positiivseid ja Gram-negatiivseid baktereid, sh. tuberkuloositekitajat ja seeni, desaktiveerib nii ümbrisega kui ka ümbriseta viirusi (sh HBV, HIV, rota- ja adeno).


Tootes CHEMISEPT G on kasutatud puhast ja vähelenduvat etüülalkoholi, et vältida hingamisteede ärrituste teket. Peale naha antiseptikat jääb tänu tootes sisalduvale pikatoimelisele desinfektandile püsima kolmeks tunniks mikroobide elutegevuseks sobimatu keskkond. Toimeaja möödudes taastub kiiresti naha normaalne mikrofloora. Chemisept G ei ärrita nahka.
Toode on värvitu ja sobib seetõttu kasutamiseks ka kosmeetiliste lõikuste korral.

Epoodi
Pakendid
  • 100ml pihustuspudel
  • 250ml pihustuspudel
  • 500ml niisutuspumbaga
  • 1000ml dosaatorpudel
  • 5000ml kanister
Kasutamine

•Preoperatiivne naha ettevalmistus:
Operatsiooni piirkond töödelda CHEMISEPT G -ga. Selleks kasutada korntange ja steriilset tampooni, mis immutatakse vahendiga ja kantakse nahale korralikult laiali hõõrudes. Operatsiooni piirkonna antiseptika viia läbi kaks korda, mõlemal korral toimeaeg 1,5 min. Lahuse toimeaeg naha preoperatiivseks ettevalmistamiseks kokku 3 minutit. Intsisioonkile võib kleepida ainult kuivale nahale.
Aseptilise operatsiooni korral alustada antiseptikat planeeritava lõike piirkonnast, liikudes edasi perifeeria suunas.
Septilise operatsiooni korral alustada naha antiseptikaga perifeeriast, liikudes septilise piirkonna suunas.
•Naha injektsiooni ja verevõtmise eelne antiseptika:
Niisutada süstimisriba tootega ning töödelda injektsiooni- või verevõtmise piirkonda, võtta uus süsti- misriba ning niisuta nahk teistkordselt, lastes vahendil kuivada. Toimeaeg 30 sekundit.


•Intraartikulaarse injektsiooni, punktsiooni, artroskoopia ja kanüleerimise eelne naha antiseptika:
Niisutada süstimisriba või tampoon ning töödelda nahka operatsiooniala piirkonnas, korrata toimingut teistkordselt uue tampooniga. Toimeaeg naha ettevalmistamiseks 30 sekundit.


Kuna CHEMISEPT G on läbinud testid BVDV (HCV surrogaat), vaccinia, Adeno, Rota ja Herpes viiruste- le, inaktiveerib toode kõiki kapseldunud viiruseid. Nende katsetuste põhjal võib väita, et CHEMISEPT G on efektiivne ka nn. verega edasikanduvate viiruste suhtes nagu HBV, HCV ja HIV, samuti viirusgrup- pidele nagu orthomyxoviirused (kaasaarvatud influensaviirus, H5N1) ja herpesviirused (Herpes simplex virus).

Toode vastab EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 12791 nõuetele.

ETTEVAATUSABINÕUD:
Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi! Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga! Ettevaatust. Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, säde- metest, leekidest ja muudest süüteallikatest.
Mitte suitsetada. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas

CHEMISEPT G