CHEMISEPT HF

CHEMISEPT HF on alkoholi baasil värvitu vahend naha antiseptikaks. Toode on laia fungitsiidse ja bakteritsiidse toimega, hävitab Gram-positiivseid ja Gram-negatiivseid baktereid sh. tuberkuloositekitajat ja seeni, desaktiveerib nii ümbrisega kui ka ümbriseta viirusi (sh HBV, HIV, rota- ja adeno).

Toode sobib ka perifeersete -ja tsentraalsete veenikanüülikorkide desinfitseerimiseks. 
Tootes CHEMISEPT HF on kasutatud puhast ja vähelenduvat etüülalkoholi, vältimaks respiratoorsete allergooside teket.

Pakendid
  • 100 ml klappkorgiga ja pihustuspudel
  • 250 ml klappkorgiga ja pihustuspudel
  • 500 ml niisutuspumbaga
  • 1000ml dosaatorkorgiga
  • 5000ml kanister
Kasutamine

•Naha injektsiooni -ja verevõtmiseeelne antiseptika:
Niisutada süstimisriba ning töödelda injektsiooni või verevõtmise piirkonda, võtta uus süstimisriba ning niisutada nahka teistkordselt, lastes lahusel kuivada. Toimeaeg 30 sekundit.
•Preoperatiivne naha antiseptika:
Niisutada süstimisriba või tampoon ning töödelda nahka operatsiooniala piirkonnas 45sekundi jooksul, korrata toimingut teistkordselt uue tampooniga. Toimeaeg naha antiseptikaks kokku 90sekundit.
•Perifeersete -ja tsentraalsete kanüülikorkide desinfitseerimine:
Niisutada antiseptikumiga süstimisriba ning puhastada mehhaaniliselt kanüülikorgi ümbrus. Toimeaeg 30 sekundit.

Toode vastab EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 12791, EN12791 nõutele.


ETTEVAATUSABINÕUD:
Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi! Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga! Ettevaatust - Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest.
Mitte suitsetada. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

CHEMISEPT HF